Classes with Europe's Leading Tai Chi & Qigong Teachers
Classes with Europe's Leading Tai Chi & Qigong Teachers
Chinese Made Easy
Chinese Made Easy
Chinese Brush Painting Classes
Chinese Brush Painting Classes

Retreats

Tai Chi & Qigong Summer Retreat 2024

Tai Chi & Qigong Summer Retreat 2024

Health Qigong

02-03 Dec <br/>HQ Ma Wang Dui / Ba Duan Jin - CPD / Revalidation weekend

02-03 Dec
HQ Ma Wang Dui / Ba Duan Jin - CPD / Revalidation weekend

Tai Chi

Classes with Europe's Leading Tai Chi & Qigong Teachers

Classes with Europe's Leading Tai Chi & Qigong Teachers

Culture Art

Chinese Brush Painting Classes

Chinese Brush Painting Classes

Instructor Training

13th Deyin Tai Chi Instructor Course  <br/> Starting March 2024

13th Deyin Tai Chi Instructor Course
Starting March 2024