Instructor Training

Level 2 Tai Chi Instructor Course 09-2023

Level 2 Tai Chi Instructor Course 09-2023

Tai Chi Instructor Updates & Revalidation

Tai Chi Instructor Updates & Revalidation

10th Mar 2023 Starts <br/>15th Health Qigong® Instructor Course 2023

10th Mar 2023 Starts
15th Health Qigong® Instructor Course 2023

13th Deyin Tai Chi Instructor Course  <br/> Starting Sept 2023

13th Deyin Tai Chi Instructor Course
Starting Sept 2023