Classes with Europe's Leading Tai Chi & Qigong Teachers
Classes with Europe's Leading Tai Chi & Qigong Teachers
Chinese Made Easy
Chinese Made Easy
Chinese Brush Painting Classes
Chinese Brush Painting Classes

Internal Arts

Xing Yi Quan - 5 Elements Fists
<br/> 4th Nov

Xing Yi Quan - 5 Elements Fists
4th Nov

Tai Chi

Classes with Europe's Leading Tai Chi & Qigong Teachers

Classes with Europe's Leading Tai Chi & Qigong Teachers

Culture Art

Chinese Brush Painting Classes

Chinese Brush Painting Classes

Health Qigong

02-03 Dec <br/>HQ Ba Duan Jin / Ma Wang Dui - CPD / Revalidation weekend

02-03 Dec
HQ Ba Duan Jin / Ma Wang Dui - CPD / Revalidation weekend

Instructor Training

Tai Chi Instructor Updates & Revalidation

Tai Chi Instructor Updates & Revalidation